หน้าแรก  :  งาน  :  ครู  :  ติดต่อ 
 
แผนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.2 
» 1.อัตราส่วนและร้อยละ 16-05-2008
» 2.การวัด 16-05-2008
» 3.แผนภูมิรูปวงกลม 16-05-2008
» 4.การแปลงทางเรขาคณิต 16-05-2008
» 5.ความเท่ากันทุกประการ 16-05-2008

นักเรียน ม.2/6 ปี2551 
» 7 11-06-2008
» 5 10-06-2008
» 5 10-06-2008
» 5 10-06-2008
» 4 10-06-2008
» 4 10-06-2008
» 4 10-06-2008
» 3 10-06-2008
» 2 10-06-2008
» 1เพื่อนๆ2.6 28-05-2008
» เรียนพิเศษ 26-05-2008
» 2/23/5/51 26-05-2008
» นักเรียน ม. 2/6 23/5/51 26-05-2008
» จำนวนนักเรียนและรายละเอียด 26-05-2008

นักเรียน ร.ร.พุทธชินราชพิทยา 
» นักเรียน ม.2/2550 26-05-2008
» รูปนักเรียน 16-05-2008

เฉลยคณิตศาสตร์ ม.2 
» เฉลยคณิตศาสตร์ ม.2 เทอมต้น 17-05-2008
» สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียนคณิตศาสตร์ 16-05-2008
» รูป การแปลงทางเรขาคณิต 16-05-2008

รูปหลวงพ่อพระพุทธชินราช 
» รูปหลวงพ่อพระพุทธชินราช 26-05-2008

เยี่ยมบ้านนักเรียน 2.6/2551 

ไหว้ครู2551 
» ไหว้ครู 04-07-2008
» ไหว้ครู2551 04-07-2008

 
 
หน้าแรก  งาน  ครู  ติดต่อ
Copyright©2015 krusompong.freevar.com
Powered by SMEweb